Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacyverklaring willen wij heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. All4Fun houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens van onze leden worden in een bestand bewaard voor administratieve doeleinden.  Leden worden indien nodig gecontacteerd per mail, telefonisch, per WhatsApp of per post.

De volgende gegevens worden opgeslagen

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer(s) mobiel en of vast
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Stemgroep
  • Datum lidmaatschap

Aan elk nieuw koorlid en aspirant-koorlid wordt een inschrijfformulier uitgereikt, waarin zij toestemming verleent om de hierboven genoemde gegevens op te slaan in het ledenbestand. Dit formulier dient te worden ondertekend en ingeleverd te worden bij de secretaris. Als een koorlid bezwaar maakt, moet zij dit kenbaar maken op het inschrijfformulier. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Mocht dit om wat voor reden dan ook toch noodzakelijk zijn, dan worden de leden vooraf geïnformeerd. Eventuele bezwaren kunnen dan kenbaar gemaakt worden.

Inzien van eigen persoonsgegevens

Elk koorlid heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en/of te wijzigen. De secretaris maakt dan een uitdraai van de gegevens en zal deze naar wens aanpassen.

De persoonsgegevens worden als volgt bewaard

Het door het koorlid ingevulde inschrijfformulier wordt verwerkt in het lidmaatschapsbestand en bewaard in digitale map, die door de secretaris wordt beheerd. Dit bestand is in te zien door alle bestuursleden.

Gebruik van de persoonsgegevens

Het mobiele telefoonnummer wordt gebruikt in de gezamenlijke WhatsApp-groep voor en door alle leden. Bij inschrijving wordt het nieuwe lid toegevoegd aan deze groep.
De NAW-gegevens en geboortedatum worden tevens gebruikt voor sociale activiteiten zoals een kaartje met verjaardag en bij ziekte.

Bij uitschrijving worden de gegevens verwijderd van de ledenlijst en uit de WhatsApp-groep.

Beeldmateriaal

Foto’s en of video’s gemaakt tijdens optredens of andere activiteiten mogen gebruikt worden voor promotionele activiteiten van het koor en op social media. Leden van het koor die op deze foto’s en of video’s voorkomen kunnen zich niet beroepen op het portretrecht. Indien er bezwaar is tegen het gebruik van dit materiaal dient het lid dit kenbaar te maken aan het bestuur. Er wordt dan gekeken of dit materiaal verwijderd kan worden.

Het inschrijfformulier maakt onderdeel uit van het privacybeleid. Deze privacyverklaring is ook te vinden op de website: www.all4funvught.nl. Indien je meer informatie over het privacy beleid van All4Fun kan meer informatie worden verstrekt door een mail te sturen naar info@all4funvught.nl.